Australia: +61 2 8318 7824 | New Zealand: +64 9 810 9627

Perlite สำหรับการเกษตร

AUSPERL perlite เป็นวัสดุปลูกน้ำหนักเบาที่ทั้งสะอาด ง่ายต่อการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษเพื่อให้พืชเติบโตอย่างแข็งแรง รวมทั้งช่วยให้มีรูพรุน ระบายน้ำและอุ้มน้ำได้ดี

Perlite ยังมีคุณสมบัติการเป็นฉนวน ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิด้วย (Source: Perlite Institute Inc., USA).

AUSPERL perlite ใช้ในการขยายพันธุ์พืชได้ดีเยี่ยม perlite ของเรามีหลายขนาดทำให้สามารถใช้ในการปลูกได้โดยการใช้ perlite เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับวัสดุปลูกอื่นๆ คุณสมบัติเด่นของ perlite คือสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องฆ่าเขื้อ เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา จึงไม่เป็นอันตรายต่อรากของต้นกล้าในขณะที่เปลี่ยนกระถาง เป็นต้น และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วย

Perlite สำหรับการเกษตรของ AUSPERL มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมต่อการปรับสภาพดินโดยมีข้อดีต่างๆ ดังนี้:

  • ปรับปรุงโครงสร้างของดินดีขึ้นเนื่องจากได้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับอากาศที่ดีที่สุด
  • เพิ่มปริมาณอากาศในดินในขณะที่ยังคงคุณสมบัติการระบายน้ำที่ดี
  • ป้องกันการได้รับน้ำมากเกินไป หรือน้อยเกินไปเนื่องจากว่า perlite มีคุณสมบัติการอุ้มน้ำที่เหมาะกับความต้องการของพืช
  • ลดหรือป้องกันหน้าดินแตกระแหง
  • ป้องกันดินอัดตัว
  • ทำให้การกระจายตัวของระบบราก เกิดขึ้นทั่ววัสดุปลูก
  • Perlite สำหรับการเกษตรของ AUSPERL ไม่ต้องการการฆ่าเขื้อ และคุณสมบัติภายในไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ไดัวัสดุปลูกตามต้องการทุกครั้ง
  • มีจำหน่ายทุกฤดูกาล

 

บทความต่างๆ

หลังคาเขียว (GREEN ROOFS)

การขยายพันธุ์พืช

การปลูกพืชบนดิน

ปลูกพืชไร้ดิน

ข้อมูลทางวิชาการ

เราอยากทราบความต้องการของคุณ

Click ด้านล่างเพื่อติดต่อกับมืออาชีพอย่างเรา