Australia: +61 2 8318 7824 | New Zealand: +64 9 810 9627

Vermiculite – สำหรับการก่อสร้าง

Vermiculite ของ Ausperl ใช้ในงานก่อสร้างหลายประเภท

อิฐบล็อค และSilicate Bonded Shapes

อิฐฉนวนจาก vermiculite อัดสามารถใช้ในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง ห้องเผาไหม้ หม้อต้มน้ำ เตาฟืน มันได้ถูกยอมรับอย่างเป็นที่แพร่หลายเพื่อใช้ทดแทน asbestos ฉนวนชนิดนี้สามารถขึ้นรูปเป็นบล็อคธรรมดาหรือในรูปแบบที่สลับซับซ้อนเพื่อใช้ในงานที่จำเพาะได้

 

คอนกรีตมวลเบา

คอนกรีต vermiculite มีมวลเบา มีคุณสมบัติทนไฟและการเป็นฉนวนที่ดี สามารถทำเป็นคอนกรีตสำหรับหล่อในที่ คอนกรีตสำหรับเทผิวหน้า หรือ คอนกรีต pre-cast ที่ร่วมกับการใช้เส้นใยไฟเบอร์ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในบริเวณ back boiler และบริเวณ fire back support ได้

ฉนวนที่ไม่อัดตัว (Loose Fill Insulation)

ฉนวนที่ไม่อัดตัวจาก vermiculite สามารถใช้ในบริเวณตำแหน่งตงสำหรับรองรับฝ้าเพดานตามห้องใต้หลังคา ด้วยคุณสมบัติการไหลตัวที่ดีทำให้การติดตั้งฉนวนทำได้ง่ายมาก คุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีของ vermiculite ช่วยลดการสูญเสียความร้อนในฤดูหนาว และทำให้ภายในอาคารเย็นในฤดูร้อน นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นวัสดุดูดซับเสียงอีกด้วย

ฉนวน vermiculite ยังสามารถใช้เป็นฉนวนสำหรับโรงเพาะไข่สัตว์เลื้อยคลานได้อีกด้วย

ปูนฉาบ Vermiculite

ปูนฉาบ vermiculite สามารถผสมกับปูนฉาบยิปซัมหรือปูนฉาบจากซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ คุณสมบัติพิเศษที่ได้จากการใช้ vermiculite ที่เหนือกว่าปูนฉาบทั่วไปคือ

  • เพิ่มพื้นที่การฉาบ;
  • มวลเบา;
  • มีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น;
  • มีคุณสมบัติทนไฟที่ดี;
  • ลดค่าความนำความร้อน;
  • เพิ่มพลังยึดเกาะบนพื้นผิวหลากหลายชนิด;
  • ลดการแตกร้าวและหดตัวของผนัง.
  • Vermiculite ช่วยเพิ่ม spall resistance of plasters เนื่องจากว่าอนุภาคของ vermiculite สามารถรองรับ dimensional change ได้ดี.

ปูนฉาบจาก vermiculite สามารถใช้ได้ทั้งในปูนฉาบยิปซัมหรือปูนฉาบจากซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดการสึกหรอ จึงสามารถฉาบได้ด้วยมือและทั้งเครื่องพ่นปูน ปูนฉาบจาก vermiculite ยังให้พื้นผิวที่สวยงามอีกด้วย

เราอยากทราบความต้องการของคุณ

Click ด้านล่างเพื่อติดต่อกับมืออาชีพอย่างเรา