Australia: +61 2 8318 7824 | New Zealand: +64 9 810 9627

Aquaperl

AQUAPERL เป็น perlite สูตรพิเศษที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำ Perlite เป็นสื่อการกรองตัวสำคัญที่ใช้ในการกรองเครื่องดื่มต่างๆ ได้แก่ เบียร์ ไวน์และน้ำผลไม้ นอกจากนั้นยังใช้ในการกรองน้ำในสระว่ายน้ำและการกรองน้ำประเภทอื่นๆ
Perlite เป็นชื่อทั่วไปของหินภูเขาไฟที่มีการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
คุณสมบัติเอกลักษณ์ของ Perlite คือการขยายตัวถึง 20 เท่าของปริมาตรเดิมเมื่อถูกให้ความร้อนถึงช่วงสินแร่เริ่มอ่อนตัวลง กระบวนการขยายตัวนี้เกิดจากสินแร่ perlite มีผลึกน้ำอยู่ เมื่อสินแร่ perlite ถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 850 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สินแร่เริ่มอ่อนตัวและน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอ ทำให้เกิดฟองอากาศเล็กๆ จำนวนมาก ส่งผลให้ perlite ที่ขยายตัวแล้วมีน้ำหนักเบาและคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเด่น Perlite ที่มีฟองอากาศมากมายนี้จะถูกนำมาบดและคัดขนาดอย่างละเอียดก่อนนำไปใช้เป็นสารช่วยกรอง โดยสารช่วยกรอง perlite นี้มีอนุภาคขรุขระที่เรียงตัวอย่างเหมาะสมเกิดเป็นช่องว่างขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลถึงอัตราการไหลและความใสสะอาดของของเหลวที่ผ่านการกรอง สารช่วยกรองจาก perlite นี้ไม่ทำให้สี กลิ่น หรือรสชาติของสารที่ต้องการกรองเปลี่ยนไป และไม่ละลายในสารละลายใดๆ รวมทั้งไม่ละลายในกรดอินทรีย์ในทุกๆ อุณหภูมิ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Diatomaceous Earth (DE) ทรายและซีโอไลท์ยังใช้ในการกรองด้วย ซึ่ง DE อาจมีระดับซิลิกาที่เรียงตัวแบบเป็นผลึกสูง DE ทรายและซีโอไลท์มีน้ำหนักมากกว่า perlite (perlite มีน้ำหนักเบากว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างน้อยร้อยละ 30) และเมื่อใช้ในปริมาตรที่เท่ากันแล้ว perlite จึงมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตถูกลง เนื่องจาก perlite เป็นสารที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย (GRAS) จึงสามารถกำจัดได้ง่ายกว่า AUSPERL เป็นตัวแทนจำหน่ายของสารช่วยกรอง perlite ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผลิตภัณฑ์ของเราเพรียบพร้อมและตรงกับความต้องการของลูกค้า
Manufacturing takes place in Sydney where a disciplined testing regime ensures that the product is highly consistent. AQUAPERL is supplied for home or commercial use and is available in 10kg bags.
การกำจัด Cryptosporidium:
Journal of Environment Engineering ได้สรุปว่าการเติม perlite ปริมาณ1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (0.25 ปอนด์ต่อตารางฟุต) ลงในตัวกรองทรายจะช่วยกำจัดไมโครสเฟียร์ขนาด 5 ไมโครเมตรได้อย่างมีนัยสำคัญ ได้มีการศึกษาว่าไมโครสเฟียร์เหล่านี้เป็นตัวแทน Cryptosporidium Oocysts ในน้ำจากสระน้ำ การกรองโดยใช้ตัวกรองทรายเพียงอย่างเดียวสามารถกำจัดไมโครสเฟียร์ได้ต่ำกว่าร้อยละ 20 ในขณะที่เมื่อใช้ร่วมกับ perlite สามารถกำจัดไมโครสเฟียร์ได้ถึงร้อยละ 98
การใช้ทดแทน Diatomaceous Earth (DE)
Perlite ถูกจัดว่าเป็นสารที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย (GRAS) โดย US Federal Drug Administration (FDA) ในขณะที่ DE ไม่ได้รับการยอมรับ การใช้สารช่วยกรองอย่างมีประสิทธิภาพจะใช้โดยปริมาตร ไม่ใช้โดยน้ำหนัก ดังนั้นเมื่อ Perlite มีน้ำหนักเบากว่า DE ร้อยละ 30 ที่ปริมาตรเท่ากัน นั่นหมายความว่าใช้ perlite ในการทดแทน DE ในเครื่องกรองทั่วไปลดน้อยลงถึงร้อยละ 30 (โดยน้ำหนัก) Perlite เบากว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก ซึ่งสามารถใช้ความดันในการกรองสูงขึ้นได้ แต่เพื่อให้มีการหมุนเวียนสารช่วยกรองในระบบ จำเป็นจะต้องมีระบบ Back Wash ที่แรงขึ้น บทความที่น่าสนใจ:

We would love to hear from you

Click below to get in touch with our friendly and experienced team.